فناوران ساتراب جنوب مهندسی برق قدرت-طراحی و نصب سیستم های خورشیدی-دوربین مداربسته ایران-شیراز zare1987hossein@gmail.com 09366769033_98+
دستگاه فلزکاری حمزه نوری کانکس هنگر دروازه زیری و ساده کتاره و غیره نصارات قوای مرکز noori.parwiz@ymail.com 0700088254

تبلیغات