امید الله ... لیسانس BBA مدیریت یک سال دربخشش فروشات اداری فروشنده
محمد هارون ستانیکزی لیسانس انجنیری انجینری درج سی وی است مدیریت کارمند اداری
عبدالوارث ستانیکزی 14 پاس زراعت زراعتی درج سی وی است اداری نظارت وارزیابی
منیب الرحمن حسین خیل لیسانس انجینیری انجینری کار در بحش سایت انجینیری کار در لابراتوار انجینیری و ساختمانی اداری و مدیریتی
تقی سازش لیسانس ساینس آموزشی سه سال دربخش تدریس حسابداری تدریس
شیرعلی کوهستانی لیسانس جیولوجی بانکداری درج سی وی است بانکداری گرافیک و دیزاینر
نسرین محمدی 14 پاس اقتصاد مدیریت درج سی وی است منابع بشری اداری
رضا ظعفری لیسانس زراعت زراعتی چهار سال در بخش سوپر وایزر اداری دریواری
محمد جعفری لیسانس جیوماتیک انجینری ندارد! بخش IT نقشه برداری
محمد اسحق فدای 14 پاس برق الکتریکی مدت یک سال در .زارت دفاع سه سال در کمپنی گلوبل برقی برقی
جمعه علی احمدی لیسانس کمپیوتر ساینس بانکداری 4 سال در مدریت مالی و اداری crystal swimming pool بانکداری برنامه ها
علی احمدی لیسانس اقتصاد بانکداری 4 سال در بخش های مختلف بانکداری حسابداری
محمدحامد عزیزی 14 پاس اداره وحسابداری مدیریت تدریش در رشته کمپیوتر وانگلیسی مدیریت اداره ومنجمنت
گلثوم مرادی لیسانس اقتصاد امور مالی یک در پروز usid منابع بشری بخش اداری و زراعتی
احمد رشاد حبیبی لیسانس اقتصاد امور مالی درج cv بارازیابی مالی

تبلیغات