حنا صالحی لیسانس حقوق حقوقی ندارم advocate in law firms legal advisor 0000-00-00
عبدالمنیر رحیمی لیسانس اقتصاد بانکداری ندارم بانکداری مالی 0000-00-00
بشيراحمد شيرزاد تحصيل حقوق مدیریت ٦ سال مديريت منجمينت 0000-00-00
نگینه امیری لسانس حقوق حقوقی ۳ سال تجربه کاری (۲۰۱۳-۲۰۱۶)با موسسه افغانستان و آسیای میانه و دفتر مشوره دهی حقوقی برای شهروندان کابل منحیث معاون مشاور حقوقی مشاور حقوقی و یا وکیل مدافع ترینر 0000-00-00
محمد عارف کریمی 14 پاس فارمسی اداری به مدت 4 سال منحیث کارمند بخش خدمات مشتریان افغان بیسیم.فعلا منحیث کارمند تیم WFM در بخش خدمات مشتریان افغان بیسیم. عمومی عمومی 0000-00-00
سید محمد عمر میرزاد فارغ چهارده برق الکتریکی x انجنیر برق ماموریت 0000-00-00
Allah Noor Ahmadi 14 Computer Since تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار 5 years IT-Hardware like 0000-00-00
سیداسحاق صدیقی لیسانس معلم آموزشی Project supervisor & Survey – S R T R O (KIT), Ghazni ترینګ Master Trainer & Specialist 0000-00-00
Ahmad farid paigham فارغ 12 کمپوتر آی تی آموزشی 3 سال در بخش معلمی 1 سال در بخش آی تی آی تی معلم 0000-00-00

تبلیغات