محمد انیل رهیل لیسانس حقوق حقوقی درج سی وی است اداری کامپیوتر کار
رخشانه ... 14 پاس حسابداری امور مالی ... رسیپشن بخش مالی
بشیر احمد 12پاس لوجیستک درج cv بازریابی درایوری
خليل الله احمدي صنف يازده ١١ صنعتی از سال ٢٠٠٤ الي ٢٠١٢ در ميدان هواهي بينن مللي كابل در كمپ KAIA در بخش هاي كار گري و خياطي 21 سرتيكيفيت از طرف نيرو هاي بينن مللي ISAF به پاس از همكاري و كار صادقانه در يافت نمودم يك سرتيكيفيت از كمپني تروپل كنوپي و يك سرتيكيفيت از يونيسف در بخش گارد غير مسله از يوناما كمپوند دريافت نموده هم خياطي گاردي و كارگري
کفایف الله وصال 12 پاس مدیریت مدیریت درج سی وی است اداری مدیریت
آغا محمد احمد زی لیسانس اقتصاد امور مالی درج سی وی است مدیریت بخش مالی
ساره زمانی 14 پاس اداره و تجارت مدیریت درج cv اداری HR
سلیمان کاظمی 14 پاس حقوق رسانه درج سی وی است مدیا بخش اداری
محمد سالم انوری لیسانس حقوق حقوقی درج cv اداری حقوقی
داد علی مهرزاد 14 پاس علوم اجتماعی آموزشی 10 سال تجربه کاری در بخش اموزشی در یکی از مگاتب دولتی اداری تاریخ و جغرافیه
فاطمه رحیمی لیسانس اقتصاد امور مالی ... اداری مدیریت
مرضیه رحیمی لیسانس ادبیات آموزشی درج سی وی است اداری بخش اداری
راحله کاظمی صنف سوم اقتصاد امور مالی ندارد اداری مدیریت
و فی الله صالح لیسانس علوم طبیعی طبی/صحی 2 سال بحیث استاد بازریابی اداری
صدیق الله خالقی 14 پاس کمپیوتر ساینس تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار درج سی وی است کارمند اداری کامپیوتر کار

تبلیغات