عنوان وظیفهJob title
کارشناس مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی- برنامه
نام/شرکت/موسسهName of Company/Institute
وزارت شهرسازی و مسکن
توضیحات درباره شرکت/موسسهAbout Company/Institute
هدف کلی: وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید. دیدگاه وزارت شهرسازی و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد. وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری طی بخش های ذیل تنظیم نموده است. پلانگذاری شهری تهیه مسکن زیربنا ساختمانهای عامه تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد تحقیقات و رشد ظرفیت شهری
توضیحات مختصرJob Summary
هدف: بررسی وضعیت اجتماعی مسکن و ارائه راه حل ها برای حل بحران مسکن مسئولیت های وظیفوی بررسی و مطالعه تأثیر طرح‌های توسعه شهری بر جمعیت شهری بررسی میزان سازگاری طرح‌های توسعه شهری با جمعیت شهری ارائه راه‌حل ها و پیشنهاد برای تطبیق هر چه بهتر طرح‌های توسعه شهری بر جمعیت شهری مطالعه و بررسی مناسبات اجتماعی، فرهنگی و ... مردم قبل و بعد از طرح‌های توسعه شهری بررسی ساختارهای اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر زندگی شهری بررسی و فهم معضلات شهری و ارائه راه‌حل برای آنان بررسی و فهم عوامل تراکم جمعیت شهری در مناطق شهری توجه به کارکردهای شهرهای مختلف با توجه به موقعیت آنها تلاش برای خودکفا‌شدن شهر در ابعاد گوناگون مطالعه مسایل فرهنگی و اجتماعی شهری توجه به نقش مردم و افزایش نقش مشارکت آنها در امور و مسایل شهری توجه به شهرنشینی پایدار و مسکن پایدار بررسی وضعیت مسکن در کشور و نوعیت و میزان نیازمندی ساکنین کشور به مسکن
توضیحات کاملJob details
تاریخ ثبت:
date posted
1396-10-21 زمان آزمایش:
Probation Period
3 months
تاریخ ختم:
closing date
1396-10-30 کد وظیفه:
code
01-NHP-1397-MUDH
تعداد بست:
Number of Vacancies
1 ساعت کاری:
shift
Full time
کتگوری:
Category
روابط عمومی جنسیت :
Gender
مرد/زن
ملیت:
Nationality
afg مقدار معاش:
Salary Range
As per company salary scale
نوع قرار داد:
Contract Type
contractor تجربه کاری:
Years of Experience
3 سال
مدت قرارداد:
Contract Duration
1 سال
وظایف و مسئولیت هاDuties and Responsibilities
--
شرایط استخدام:Qualifications
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم 1.حداقل درجه تحصیل دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس و به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت دارد. رشته تحصیلی: جامعه شناسی 2.تجارب لازمه (نوع و مدت تجربه) حداقل 3سال تجربه در ساحه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد. 3.مهارتهای دیگر (کورسهای کوتاه مدت، آموزشهای داخل خدمت و غیره توانایی کار با پروگرام های کامپیوتری عمومی (ورد، اکسل، پاورپوینت و ...)و پروگرام های مورد استفاده در برنامه ریزی شهری از قبیل GIS, City Engine, Sketch up کامل با لسان انگلیسی
موقعیت وظیفه:Job location
کابل
تحصیلات مورد نیاز:Education
لیسانس در رشته جامعه شناسی
راهنمای ارسال درخواست:Submission Guideline
برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید. To apply please clink link below Apply_Now
ایمیل آدرس:Email Address:
nill@example.com

تبلیغات