حسیب الله حسن زاده کمپیوتر کار دریور ناحیه اول کابل کابل 0785548689
نصیراحمد محمدی فارغ تحصیل از دانشکده اقتصاد با نمرات عالی بلدیت نسبی با کمپیوتر تخار سرک معارف چهار راهی مارشال فهیم راه سعادت ??????????_?????????
نصیراحمد محمدی فارغ تحصیل از دانشکده اقتصاد با نمرات عالی بلدیت نسبی با کمپیوتر تخار سرک معارف چهار راهی مارشال فهیم راه سعادت ??????????_?????????
حیات الله رسولی نجار فارغ تحصیل صنف12 بهادرخان چهارقلعه چهارده فعلا بیکار 0744154270
عصمت الله محمدی انگلیسی کمپوتر احسان وردگ انستیتوت کابل 0774790093
محمد نبی نورزی Information Ticnalogy خطاط و نقاش فراه ناحیه 4 0797234834
نظرمحمد گذری گارد رنگمالی مزار شریف دفتر اکشنید ??????????
احمدزی احمدی ویرنکار تعمیرات ، با درجه تحصیلی لیسانس در رشته برق کابل، شهرک اریا 0729005101
احمد تیموری برق ساختمان و انجینر زراعت رنگمال ساختمان و مسطح کار چینایی بغلان شهر پلخمری پلخمری .کابل.مزار 0796901105
عبدالخلد مددی مشاور روانشناس Social Worker پنجصد فامیلی حصه سوم خیر خانه پنجصد فامیلی 0799240041
عبدالمصور منصور بخش کمپیوتر ندارم کابل دارلامان جای وظیفه ندارم 0706700220
سیدعبدالله سادات آمر مالی پوهنتون سلام, فارغ شرعیات لسانس صحبت نمودن به 5 زبان نوشتن تایپ کردن خواندن 1 دری2پشتو3عربی4انگلیسی5اردو سرک بوستان کوتل خیرخانه ناحیه هفدهم کابل چهار راهی گل سرخ کابل 0795857522
بصیر احمد امین برقی فنی مستری و دریور خیر خانه سک 5 تایمنی بیکار 0786880045
محمد اسماعیل صادقی ساخت کلکین . دروازه .نما . کتاره فلزی . وغیره وسایل فلزی ناحیه 7 .چهلستون دهن باغ ناحیه 7 .چهلستون دهن باغ 0789936802
جمشید یوسفزاده استاد بخش کمپیوتر حصه دوم خیر خانه کابل ??????????
بصیراحمد نورزاد درایورواصلی خوازه کار دارای سر تفیکیت 80فیصد استاد کار ساختمانی میدان هوایی کابل شغل آزاد 0747624435
مرتضی ذکی زاده کانکریت ریزی ساختمان وسرک پیمان کار دشت برچی کوته سنگی پشت گلزار نمبر یک 0785485343
سیما سهرابی چهارده پاس انگلیسی و کمپیوتر کابل بیکار 0770459737
عتيق الرحمن غزالي اشپز اشپز کابل کابل 0093729799864
عیسا خان وزیری فلز کار Pvc لوگر لوگر زاهد اباد ??????????

تبلیغات