حسیب الله حسن زاده کمپیوتر کار دریور ناحیه اول کابل کابل 0785548689 1397-11-09
نصیراحمد محمدی فارغ تحصیل از دانشکده اقتصاد با نمرات عالی بلدیت نسبی با کمپیوتر تخار سرک معارف چهار راهی مارشال فهیم راه سعادت ??????????_????????? 1397-11-08
نصیراحمد محمدی فارغ تحصیل از دانشکده اقتصاد با نمرات عالی بلدیت نسبی با کمپیوتر تخار سرک معارف چهار راهی مارشال فهیم راه سعادت ??????????_????????? 1397-09-06
حیات الله رسولی نجار فارغ تحصیل صنف12 بهادرخان چهارقلعه چهارده فعلا بیکار 0744154270 1397-10-18
عصمت الله محمدی انگلیسی کمپوتر احسان وردگ انستیتوت کابل 0774790093 1397-12-14
محمد نبی نورزی Information Ticnalogy خطاط و نقاش فراه ناحیه 4 0797234834 1398-03-20
نظرمحمد گذری گارد رنگمالی مزار شریف دفتر اکشنید ?????????? 1397-12-19
احمدزی احمدی ویرنکار تعمیرات ، با درجه تحصیلی لیسانس در رشته برق کابل، شهرک اریا 0729005101 1397-03-15
عبدالخلد مددی مشاور روانشناس Social Worker پنجصد فامیلی حصه سوم خیر خانه پنجصد فامیلی 0799240041 1397-11-23
سیدعبدالله سادات آمر مالی پوهنتون سلام, فارغ شرعیات لسانس صحبت نمودن به 5 زبان نوشتن تایپ کردن خواندن 1 دری2پشتو3عربی4انگلیسی5اردو سرک بوستان کوتل خیرخانه ناحیه هفدهم کابل چهار راهی گل سرخ کابل 0795857522 1397-10-10
بصیر احمد امین برقی فنی مستری و دریور خیر خانه سک 5 تایمنی بیکار 0786880045 1397-03-22
جمشید یوسفزاده استاد بخش کمپیوتر حصه دوم خیر خانه کابل ?????????? 1397-06-02
بصیراحمد نورزاد درایورواصلی خوازه کار دارای سر تفیکیت 80فیصد استاد کار ساختمانی میدان هوایی کابل شغل آزاد 0747624435 1397-06-02
عتيق الرحمن غزالي اشپز اشپز کابل کابل 0093729799864 1397-04-12
عیسا خان وزیری فلز کار Pvc لوگر لوگر زاهد اباد ?????????? 1397-03-15
امین الله افضلی معمار و کاشی کار گج کاری دشت برچی، ناحیه ۱۳، کابل، افغانستان ازاد ?????????? 1397-08-15
محمديونس مايار انجنيربرق نلدوان ساختمان قلعه بخنيار جګشن ششم 0706463885 1397-05-16
محمد حسن شیرزاد ٱشپز راویز کار کابل سیار 0780210842 1397-06-02
فهیم حفیظی رنگمالی برقی.و خورده کاری تعمیرات کابل حوزه ششم کار فعلی اداره امور ?????????? 1397-03-15
اسماعیل صفدری کمپیوتر کار و فارغ التحصیل از IT استاد در کورس های آموزشی کابل /افشار کابل 0777962942 1397-06-02

تبلیغات