حسیب الله حسن زاده کمپیوتر کار دریور ناحیه اول کابل کابل 0785548689 1397-11-09
نصیراحمد محمدی فارغ تحصیل از دانشکده اقتصاد با نمرات عالی بلدیت نسبی با کمپیوتر تخار سرک معارف چهار راهی مارشال فهیم راه سعادت ??????????_????????? 1397-11-08
نصیراحمد محمدی فارغ تحصیل از دانشکده اقتصاد با نمرات عالی بلدیت نسبی با کمپیوتر تخار سرک معارف چهار راهی مارشال فهیم راه سعادت ??????????_????????? 1397-09-06
حیات الله رسولی نجار فارغ تحصیل صنف12 بهادرخان چهارقلعه چهارده فعلا بیکار 0744154270 1397-10-18
عصمت الله محمدی انگلیسی کمپوتر احسان وردگ انستیتوت کابل 0774790093 1397-12-14
محمد نبی نورزی Information Ticnalogy خطاط و نقاش فراه ناحیه 4 0797234834 1398-03-20
نظرمحمد گذری گارد رنگمالی مزار شریف دفتر اکشنید ?????????? 1397-12-19
احمدزی احمدی ویرنکار تعمیرات ، با درجه تحصیلی لیسانس در رشته برق کابل، شهرک اریا 0729005101 1397-03-15
احمد تیموری برق ساختمان و انجینر زراعت رنگمال ساختمان و مسطح کار چینایی بغلان شهر پلخمری پلخمری .کابل.مزار 0796901105 1397-02-18
عبدالخلد مددی مشاور روانشناس Social Worker پنجصد فامیلی حصه سوم خیر خانه پنجصد فامیلی 0799240041 1397-11-23
عبدالمصور منصور بخش کمپیوتر ندارم کابل دارلامان جای وظیفه ندارم 0706700220 1397-02-24
سیدعبدالله سادات آمر مالی پوهنتون سلام, فارغ شرعیات لسانس صحبت نمودن به 5 زبان نوشتن تایپ کردن خواندن 1 دری2پشتو3عربی4انگلیسی5اردو سرک بوستان کوتل خیرخانه ناحیه هفدهم کابل چهار راهی گل سرخ کابل 0795857522 1397-10-10
بصیر احمد امین برقی فنی مستری و دریور خیر خانه سک 5 تایمنی بیکار 0786880045 1397-03-22
محمد اسماعیل صادقی ساخت کلکین . دروازه .نما . کتاره فلزی . وغیره وسایل فلزی ناحیه 7 .چهلستون دهن باغ ناحیه 7 .چهلستون دهن باغ 0789936802 1397-01-14
جمشید یوسفزاده استاد بخش کمپیوتر حصه دوم خیر خانه کابل ?????????? 1397-06-02
بصیراحمد نورزاد درایورواصلی خوازه کار دارای سر تفیکیت 80فیصد استاد کار ساختمانی میدان هوایی کابل شغل آزاد 0747624435 1397-06-02
مرتضی ذکی زاده کانکریت ریزی ساختمان وسرک پیمان کار دشت برچی کوته سنگی پشت گلزار نمبر یک 0785485343 1397-02-18
سیما سهرابی چهارده پاس انگلیسی و کمپیوتر کابل بیکار 0770459737 1397-01-21
عتيق الرحمن غزالي اشپز اشپز کابل کابل 0093729799864 1397-04-12
عیسا خان وزیری فلز کار Pvc لوگر لوگر زاهد اباد ?????????? 1397-03-15

تبلیغات