جاوید احمد ۱۴ پاس انستتیوت رشته انجینیری برق نصب سیستم علام حریق و نصب دزد گیر های هوشمند ونصب کامره های امنیتی و برق کشی ساختمان را اندازی سیستم مرکز گرمی هرات افغانستان هرات و کابل 0744755731 1397-04-12
قیس رمزی انجنیری .مدریت حساب داری خیر خانه خیر خانه ?????????? 1397-06-02
jamshid Behzad Food service computer, english Kabul, parwan anywere 0765080653 1397-06-02
اميد ابراهيميان نلدوانى پيپ هاى عموم ،كاشى كارى ،سنگ نما ،پلاستركارئ ،ودرايورى درايورى وسيم تابي كابل ناحيه دهم قلعه موسئ ندارم 0782464543 1397-04-19
محمدزمان حسنی لین کشی ساختمان تحصیل در رشته برق متر شانی و متر خوانی کابل دشت برچی پلخشک برچی 0748305502 1397-04-19
رضوان احمدزی کمپیوتر وه نوشتن موتر وانی کده میتانم ترجمه کده میتانم شهر مزار شریف پیش دروازه بلخ مزار شریف بیکار هستم 0780582656 1397-06-02
رضا زندیه مهندس عمران حفاری نفت ایران رشت دبی +989111304000 1397-06-02
احمد الیاس فروتن بازاریابی در شرکت دوا انجنیر ماشین های کاپیر کارته نو حوزه هستم و دوازدهم 0747474553 1397-06-02
محمد شعیب میرزا زاده محصل . خیاط . بازار یاب . مسول خرید و فروش دسترسی به کامپیوتر کابل شهرک آریا 0789488200 1397-06-02
Mansour Niazi Civil Engineer Teacher of math and physics Kabul Kabul 0796211314 1397-06-02
قیس محمدی قفل و کلید ساز فارغ‌التحصیلی افغانستان افغانستان 0788171611 /0747980 1397-08-15
hakim hosainzada electrican kabul 0770170900 1397-04-12
عبدالرازق امیری ما فوق تحصیل مدیریت کابل : دارلمان:سناتوریم سر کوتل خیرخانه 0787716356 1397-06-02
محمد جعفر احمدی رنگمالی عمومی پلخمری کابل ?????????? 1397-08-22
ikramuddin Asadi graduated from computer science IT technician /IT officers kabul-Afghanistan 0700060826 1397-06-02
عبدالرازق یوسفی مدیریت انجینر تخنیک ننگرهارـــــــ سرخرود هرجای که باشه ?????????? 1397-06-02
محمد بصیر صفری آشنایی باآفیس کابل 0792097841 1397-06-02
abdulali sbzali opartor Buldozer Excavato tair Ghazni Jaghori Bamyan zarien company 0792030055/077004440 1397-06-02
عبدالستار حسین زاده دریوری ویرینکاری وپرکاری گاز موتر ولدینکاری ناحیه سیزده قلعه نو 0747404964 1397-03-15
عزیزالله عزیزی کاشی کاری و مزایک کاری خشت کاری وغیره کار های برنایی ناحیه ۱۳ ناحیه ۱۳ ?????????? 1397-05-30

تبلیغات