امین الله افضلی معمار و کاشی کار گج کاری دشت برچی، ناحیه ۱۳، کابل، افغانستان ازاد ??????????
محمديونس مايار انجنيربرق نلدوان ساختمان قلعه بخنيار جګشن ششم 0706463885
محمد حسن شیرزاد ٱشپز راویز کار کابل سیار 0780210842
فهیم حفیظی رنگمالی برقی.و خورده کاری تعمیرات کابل حوزه ششم کار فعلی اداره امور ??????????
اسماعیل صفدری کمپیوتر کار و فارغ التحصیل از IT استاد در کورس های آموزشی کابل /افشار کابل 0777962942
جاوید احمد ۱۴ پاس انستتیوت رشته انجینیری برق نصب سیستم علام حریق و نصب دزد گیر های هوشمند ونصب کامره های امنیتی و برق کشی ساختمان را اندازی سیستم مرکز گرمی هرات افغانستان هرات و کابل 0744755731
قیس رمزی انجنیری .مدریت حساب داری خیر خانه خیر خانه ??????????
jamshid Behzad Food service computer, english Kabul, parwan anywere 0765080653
اميد ابراهيميان نلدوانى پيپ هاى عموم ،كاشى كارى ،سنگ نما ،پلاستركارئ ،ودرايورى درايورى وسيم تابي كابل ناحيه دهم قلعه موسئ ندارم 0782464543
محمدزمان حسنی لین کشی ساختمان تحصیل در رشته برق متر شانی و متر خوانی کابل دشت برچی پلخشک برچی 0748305502
رضوان احمدزی کمپیوتر وه نوشتن موتر وانی کده میتانم ترجمه کده میتانم شهر مزار شریف پیش دروازه بلخ مزار شریف بیکار هستم 0780582656
رضا زندیه مهندس عمران حفاری نفت ایران رشت دبی +989111304000
احمد الیاس فروتن بازاریابی در شرکت دوا انجنیر ماشین های کاپیر کارته نو حوزه هستم و دوازدهم 0747474553
محمد شعیب میرزا زاده محصل . خیاط . بازار یاب . مسول خرید و فروش دسترسی به کامپیوتر کابل شهرک آریا 0789488200
Mansour Niazi Civil Engineer Teacher of math and physics Kabul Kabul 0796211314
قیس محمدی قفل و کلید ساز فارغ‌التحصیلی افغانستان افغانستان 0788171611 /0747980
hakim hosainzada electrican kabul 0770170900
عبدالرازق امیری ما فوق تحصیل مدیریت کابل : دارلمان:سناتوریم سر کوتل خیرخانه 0787716356
محمد جعفر احمدی رنگمالی عمومی پلخمری کابل ??????????
ikramuddin Asadi graduated from computer science IT technician /IT officers kabul-Afghanistan 0700060826

تبلیغات