Shir Mohammad Sadiqi مها ت های ا تباطی ،مهارت های کمپیوتری قوی،مهارت های مدریت presentation skills,typing skills Dari,pashto,English Kabul Sarak darul aman ANAFAE Sarak darul aman 0765805417/070874946 1397-06-02
مور الله اكبري نجاري سيم توي و ساختماني كابل كابل ناحيه اول 0781548071 1397-05-16
جان محمد یادگار فلزکاری. نجاری. بنای. نلدوانی.برقی.وغیره همه کارهای ساختمانی دهمزنگ دهمزنگ ?????????? 1397-05-23
حنیغه محمدی بکلوریا انگلیسی و رهبریت هرات باغمراد درب ملک 0795910040/078990046 1397-06-02
حنیغه محمدی بکلوریا انگلیسی و رهبریت هرات باغمراد درب ملک 0795910040/078990046 1397-06-04
محمدالله دانش انجنیر سروی جی آی اس استاد کمپیوتر کندز بیکار 0774479200 1397-06-04
محمد سیمع حسن زاده وندنک کار کیسی وبرقی بطور فنی نلداونی ِ بسته کاری کابل ناحیه هفتم کابل 0703230020 1397-05-16
محمد سیمع حسن زاده وندنک کار کیسی وبرقی بطور فنی نلداونی ِ بسته کاری کابل کابل 0703230020 1397-06-04
Ahmadali Stanikzai I have Helmand Girishk +93747784425 1397-06-04
وجه الدین رشیدی مسایل حقوقی اداری ،اجتماعی وساخت الکترونکی یعنی برقی دربخشی اجتماعی فوق العاده کار را میفهمم تخار تالقان تخار کابل بدخشان مزار جوزجان ??????????-????????? 1397-06-04
فرهاد حمیدی خراد کار و تانکر ساز برق کشی ماشین آلات صنعتی مزار شریف . 0700248260 1397-04-12
سید حسین سجادی فلز کار افزار سنگ کاته سخی کابل بی کارم 0785538868 1397-04-12
قربانعلی چمنی مستری دریور وموتر وان کابل و هرات گراج برادران قندهاری 0776569220 1397-11-16
عبدالوصیل ناصری برقی کمپیوتر کار محاسب ترجمان لسان عربی کابل کابل 0781444660 1397-06-20
ابراهيم سروري رنكنال رنكنال دوصدفاميلى رحمان مينه رحمان مينه 0703641225 1397-10-25

تبلیغات